Jak koronavirová krize ovlivňuje rozpočet města

Ačkoli není situace nikterak příznivá, vedení města Kralupy nad Vltavou drží situaci pevně v rukou. Na krizi jsou připraveni a pro pokrytí schodku podniknou několik dílčích kroků. Nebude se pokračovat v čerpání investiční rezervy, která činí 14 mil. Kč, dalším opatřením je zastavení dosud nevysoutěžených plánovaných investic v částce 10,7 mil. Kč, na provozu odborů městského úřadu
dokážou uspořit 2,5 mil. Kč a v neposlední řadě Město Kralupy nad Vltavou získá za každého občana příspěvek od státu ve výši 1 200 Kč, což do rozpočtu města přináší 21,4 mil. Kč. Výsledná částka na pokrytí schodku představuje 48,6 mil. Kč.

„V tuto chvíli finanční prostředky máme a můžeme si dovolit i nadále hospodařit, a to nejenom díky státnímu příspěvku, ale i protože jsme dostatečně rychle reagovali na první ekonomické dopady a nastavili opatření k úsporám z rozpočtu. Určité riziko představují plánované příjmy z rozpočtového určení daní za druhé pololetí, které se také nemusí plnit podle plánovaného rozpočtu,“ konstatuje místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák. Na případný větší schodek může být čerpáno z rezervy města na přestavbu pivovaru a centra města, která činí cca 200 mil. Kč. „Podmínkou pro toto případné čerpání by ovšem měl být závazek, že v dalších letech bude snížen investiční rozpočet a půjčené peníze z našich rezerv se vrátí,“ dodává p. Lesák.

Co se týče finančních dopadů ostatních příspěvkových organizací města (dále jen PO), ty budou schodek vlastního rozpočtu pokrývat z rezervních fondů, jež se vytvářejí přebytkem hospodaření minulých let. Tyto fondy jsou primárně určeny pro případný schodek plánovaného rozpočtu a pro havárie. PO mají na svých fondech dostatek finančních prostředků, aby ztráta byla pokryta.

Vedení města Kralupy nad Vltavou:
„Jsme rádi a děkujeme všem správcům jednotlivých rozpočtů, že se k čerpání rozpočtu staví aktivně a pozitivně. Výsledkem bude, že občané města snížení plánových výdajů nijak nepocítí, a to především v oblasti sociální, ve školství, čistotě a údržbě města. Přijatá opatření nám umožňují dále pracovat na projektech, které jsou podpořeny z evropských a státních dotací. Máme dostatek prostředků na spolufinancování a na realizaci těchto projektů. Tyto nákladné a velké akce by město bez dotačních prostředků nebylo schopno pouze z běžného rozpočtu města v nejbližších letech postavit.“

Autor:Aleš