OLYMPIC do Kralup přijede!

Populární česká kapela společně s dalšími interprety měla vystoupit na festivalu v rámci červnových Dnů Kralup. Ty jsou z důvodu současné epidemiologické situace zrušeny. Tým KaSS Vltava přišel s nápadem část původního programu přesunout na říjnový termín.

Rádi bychom vás informovali, že jsme spojili síly s organizátory Kralupského vinobraní a zveme vás 3. a 4. října na (ne)Vinné slavnosti, které se budou ko-nat na Palackého náměstí. Věříme, že víkendový program osloví a hlavně potěší malé i velké, rodiny i seniory. Jedním ze zásadních cílů této akce je přijít na jiné myšlenky, oddychnout si od perných časů, které, věříme, již budou v tu dobu za námi, a také bychom tím rádi poděkovali vám všem, kteří respektujete sou-časná opatření a mnohdy pomáháte dalším lidem kolem sebe, jež se ocitli v nelehké situaci.Těšit se budete moci na spoustu dobrého jídla a pití, skvělou živou hudební produkci, dílničky pro děti a spoustu další zábavy. Podrobnější informace o programu naleznete v některém z příštích čísel Kralupské-ho Zpravodaje. Akce v Kralupech se snažíme zajišťovat ohleduplněji k přírodě. Především jsme plánovali uspořádat celé slavnosti s vratnými kelímky. Naše snahy neubližovat příro-dě zůstávají, bohužel se ale letos z bezpečnostních důvodů vrátíme k jednorázovému nádobí. Jedná se o výjimečný stav, věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a i s jednorá-zovým kelímkem si akci užijete.

Budeme se na vás těšit 3. a 4. října 2020 na Palackého náměstí!

Autor:Aleš