Nedostatečné kapacity na základních školách

Dne 3. 6. 2020 se ve velké zasedací místnosti kralupské radnice uskutečnilo zasedání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP Kralupy nad Vltavou). Ústředním bodem programu se stalo téma spojené s rozvojem školství, především pak s ohledem na obsazenost kralupských základních škol a dalších základních škol v regionu (např. ve Veltrusech). Jak ukázala prezentovaná čísla, je zřejmé, že se v několika následujících letech budou školy potýkat s převisem žáků vstupujících na druhý stupeň ZŠ. Již nyní jsou všechny místní školy takřka naplněny. Důvodem tohoto vývoje je neustále se zvyšující počet obyvatel v nedalekých obcích.

Veltruská základní škola je naplněna z 97 %, kralupské ZŠ mají podle počtu zapsaných dětí jisté kapacitní rezervy, což ale často neodpovídá skutečnému stavu. „Čeká nás v tomto ohledu velmi těžký úkol. Musíme zajistit školní docházku pro místní děti a zároveň také pro děti ze spádových oblastí. Problém ovšem je v tom, že kralupské školy navštěvují i děti z obcí, jež v našem ORP nejsou. Bohužel jich není zrovna málo. Nad tímto se budeme muset v následujících měsících hodně vážně zamyslet,“ uvedl kralupský starosta Marek Czechmann s tím, že si plně uvědomuje komplikovanost situace.

Starostka Vojkovic, Jana Koberová, prostřednictvím Kralupy TV vyzývá zřizovatele škol, aby dodržovali smlouvy o spádovosti, případně respektovali historické pouto. „My musíme především apelovat na obce, které nespadají do našeho ORP, přesto mají kolem sebe devítiletky. Týká se to například Husince, jehož děti náleží škole v Klecanech, nebo Vraňan, jež mají spádovou školu v Lužci,“ konstatuje M. Czechmann.

Místostarosta Libor Lesák představil další možnost, jak tuto situaci řešit: „Pravděpodobně se nevyhneme výstavbě nové školy. Je však otázkou, jakou pro tuto investici zvolit lokalitu, neboť taková investice není jen o budově samotné, ale také o infrastruktuře a dopravní obslužnosti. Další možností je rozšíření stávajících škol o nové pavilony. Třeba na ZŠ Třebízského plánujeme rozsáhlou investiční akci, do níž bychom mohli zařadit i toto.“ Určitým východiskem je i záměr obce Nelahozeves postavit novou školu s devítiletou školní docházkou, která by tímto krokem mohla odlehčit kralupským školám, potažmo veltruské základní škole. „Náš územní plán počítá s výstavbou nových domů, s tím související veřejné obslužnosti, což představuje právě možnost navštěvovat v místě bydliště základní školu. Vše je nyní v jednání, proto nechci nic slibovat. S developery vycházíme velmi dobře, snad tedy najdeme společné téma,“ uvedl pro Kralupy TV starosta Nelahozevsi Jakub Brynda.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:Aleš