Rekonstrukce nového pavilonu na ZŠ Komenského finišuje

Na naší škole již od léta probíhá přístavba nových prostor pro moderní učebny fyziky, chemie a matematiky. Na co se již brzy můžeme těšit? Nově vybudovaná učebna chemie pro 30 žáků s vybavením včetně pultu pro pokusy po celé délce místnosti, to je sen každého vyučujícího chemie. Žáci budou využívat moderní pomůcky a technologie při výuce. Další součástí přístavby je moderní laboratoř chemie pro 18 žáků včetně vybavení nezbytnými pomůckami pro laboratorní práce.

Pýchou přístavby bude nová učebna fyziky pro 30 žáků. V učebně bude možné provádět zároveň měření a pokusy z fyziky na modulových obvodech, které jsou vestavěny přímo do pracovního stolu žáků. Žáci budou nově pracovat i v nové moderní laboratoři fyziky, jež je koncipována tak, že splňuje nejmodernější trendy v měření a zároveň obsahuje vestavěné moduly pro přímé provádění pokusů. Součástí je i vybavení pomůckami, které budou využívány při výuce samotnými žáky i učiteli, pro něž jsou pro změnu přichystány i nové demonstrační sady. Stranou nezůstává ani matematika, nově vybudovaná odborná učebna matematiky bude kompletně vybavena moderními pomůckami včetně tabletů, kalkulaček či rýsovacích pomůcek pro žáky.

Pro naše učitele jsou vybudovány nové prostory, kde se budou moci připravovat na výuku. Součástí přístavby je i nově vybudovaný výtah, čímž se škola stane plně bezbariérovou. Rekonstrukcí prošla také školní jídelna s kuchyní, na nové modernizované zázemí se všichni těšíme. Vzhledem k tomu, jakou proměnou škola prošla, si dovolíme ještě upozornit na to, že Rekonstrukce finišuje i v příštím školním roce se chystáme otevřít v 6. ročníku skupinu žáků s odlišným vzdělávacím programem s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Bližší informace a kritéria jsou k dispozici na webu školy.

Lukáš Moravec

Autor:KZ