V dubnu přijde řada na rekonstrukci mostku přes Knovízský potok

V letošním roce se do rozpočtu města Kralupy nad Vltavou zařadilo hned několik investičních akcí na nezbytné rekonstrukce. Jednou z nich je také rekonstrukce mostku přes Knovízský potok v ulici Přemyslova, jež bude zahájena v průběhu dubna. Tato akce je nevyhnutelná z důvodu dlouhodobě špatné statiky mostku. Investiční akce, jejíž výše činí cca 11,5 mil. Kč, se bude zabývat kompletní demolicí a výstavbou nového mostku. Nejen havarijní stav klenbového mostu, ale i jeho šířkové uspořádání je nedostačující. Na stávajícím stavu mostku se velkou měrou podepsala četná těžká doprava.

Nový most bude proveden ze železobetonové prefabrikované konstrukce. Šířka pojezdové části mostku bude po realizaci 6,5 metrů a obě strany mostku budou lemovány chodníky o šířce dva metry. Akce, kterou na základě výběrového řízení provede pražská společnost T.A.Q., s. r. o., je rozčleněna na několik fází stavby. Termín dokončení stavby by měl být maximálně do konce srpna 2020. Kralupský Zpravodaj bude průběžně uveřejňovat aktuální informace týkající se nejen časového harmonogramu jednotlivých fází, ale i dopravních omezení, jež v průběhu stavby nastanou.

Autor:KZ