Skatepark uspokojí náročné i začínající jezdce

Město Kralupy nad Vltavou ve svém rozpočtu na rok 2020 uvolnilo 3,5 mil. Kč na obnovu skateparku, který byl sice stále v provozu, a to již od roku 1999, ale nevyhovoval potřebám skateboardistů. Rekonstrukci tohoto hřiště zahájila fima Mystic Constructions, s. r. o., již začátkem ledna. Jeho otevření se při dobrých klimatických podmínkách předpokládá na přelomu dubna a května.

ávrh skateparku byl při vypracování projektové dokumentace odbornou společností konzultován s místními jezdci, kteří park využívali nejčastěji. Na základě jejich požadavků byl vypracován koncept odpovídající „uličnímu prostředí“, tzn. zábradlí, schodiště a nižší překážky. „Díky vzájemné spolupráci by toto místo mělo splňovat veškeré předpoklady pro výkon boardových a jiných sportů,“ konstatuje stavební dozorčí Jan Novotný z odboru realizace investic a správy majetku. Tiskový mluvčí MěÚ jeho slova doplňuje: „Snažili jsme se jít naproti především lidem, kteří o skatepark stáli a pravidelně ho navštěvovali. Zároveň jsme ale chtěli, aby jeho součástí byly i překážky pro menší děti. Možná se i díky tomu nějací další mladí rozhodnou pro tento druh sportu, a to v podstatě na základě toho, že budou mít možnost si na hřišti skateparku mnoho vyzkoušet.“

Na stávající asfaltové ploše vznikne po její drobné úpravě nové železobetonové hřiště. Záměnou ocelových prvků za kombinované ocelové s primárně železobetonovými prvky dojde ke snížení hlučnosti parku. Povrch parku bude z vibrovaného hlazeného železobetonu s doplněnými ocelovými jackly a s trubkami v hranách na coping. Na kratších stranách vzniknou dvě polorampy s různým tvarováním. (Pozn. red. Podle posledních informací dodavatel stavby po zhodnocení aktuálního stavu skateparku navrhl, aby některé kovové prvky zůstaly zachovány, jedná se například o obě U rampy. Opraví se u nich bezpečnostní zábradlí, aby odpovídalo současným normám, a povrch i konstrukci čeká nový nátěr.)

Karmela Spejchalová

Autor:KZ