Skautské podzimky a výstava v Senátu

Kralupy nad Vltavou – V páteční podvečer 25. 10. se nádraží ČD v Kralupech zaplnilo dětmi a mládeží. Skauti a skautky ze všech oddílů kralupského střediska Střelka společně odjížděli na podzimní prázdniny.

Na nové základně Senečák v Plzni, v krásném prostředí u Seneckého rybníka, prožilo více než devadesát vlčat, světlušek, skautů, skautek, roverů a rangers společně se svými vedoucími pět úžasných dnů naplněných hrami a bojem o přežití. Ocitli jsme se totiž všichni v tajemném labyrintu a zachránit se mohl jedině ten, kdo našel a poskládal celou mapu a rozšifroval cestu ven. Naštěstí na splnění všech úkolů nebyl nikdo sám, záchrana byla totiž možná jen při vzájemné spolupráci a společně s ostatními. Počasí nám přálo a tak jsme se nejen dostali ven z labyrintu, navíc jsme např. poznali i krásný historický střed města Plzeň, byli jsme si zaplavat v bazénu nebo třeba pluli na raftech. Ale hlavně jsme zažili úžasnou sounáležitost a potvrdili si, že se můžeme jeden na druhého spolehnout. Veliký dík patří našim roverům a rangers (skauti a skautky 15+), kteří celý program naplánovali a za pomoci dalších pak i zrealizovali.

A když jsme se ve středu 30. října v Kralupech na nádraží loučili, věděli jsme, že příští rok na podzimky určitě pojedeme zase spolu! Jen máme trochu problém, těžko se hledá základna, kam se všichni vejdeme J.

Pro ty z nás, kteří dokázali časově skloubit školní, pracovní a další povinnosti, začaly letošní podzimní prázdniny mimořádně slavnostně a radostně. V pátek odpoledne, ještě před společným odjezdem, se více než dvacet z nás zúčastnilo slavnostního zahájení výstavy „30 let svobodného skautingu“ ve Valdštejnské zahradě a výstavní síni Senátu Parlamentu ČR, která se konala pod záštitou senátora Petra Holečka, který nás na vernisáž pozval. Ten je celý život také skautem a stále členem našeho střediska. Po slavnostních proslovech a skautské hymně jsme si prohlédli výstavu a pak nás bratr „Lady“ (pod touto svou skautskou přezdívkou se skrývá právě Petr Holeček) provedl Senátem. Potom byl čas i na občerstvení, společné foto a povídání, vždyť vernisáže se zúčastnily všechny generace, děti, dospělí a přijela i Ladyho bývalá skautská vedoucí Xˇanda.

Díky, že můžeme již 30 let svobodně žít a fungovat! Ve více než stoleté historii českého Junáka je to nejdelší období svobodného působení. A je nutné si všechny tyto historické souvislosti, kdy byl skauting u nás zakazován a znovuobnovován, připomínat a hlavně se z nich poučit.

Autor:admin