Z Kralup do Zákolan povede nová cyklostezka

Již během listopadu započnou práce na výstavbě cyklostezky, jež naváže na současnou, která doposud končí na takzvané Budečské stezce. Nová cyklostezka povede dál přes Otvovice až do Zákolan a rovněž by měla zajistit návaznost na cyklotrasu Praha, Šárecké údolí – Okoř. Stavba bude dokončena do konce srpna příštího roku. S nápadem na realizaci cyklostezky přišlo vroce 2003 tehdejší vedení města. Mělnická firma Rybář stavební s.r.o následně vypracovala studii. V roce 2009 byla podepsána Dohoda o partnerství s obcemi Otvovice a Zákolany, čímž byla zahájena formální spolupráce na vybudování cyklostezky Zákolany – Otvovice – Kralupy. Až letos se podařilo akci úspěšně zahájit. „Docházelo k různým výkupům pozemků, územnímu a stavebnímu řízení. To trvalo v podstatě nejdéle. Dále se hledal dotační titul a až nyní dotace v rámci ITI vyšla,“ konstatuje Marcela Hořčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.

Starostka Zakolan Lucie Wittlichová její slova doplňuje: „Město Kralupy se snažilo vykoupit pozemky pod budoucí cyklostezkou, což se nakonec stejně nepodařilo v plné míře a trasa se musela měnit. Podobný problém řešila i obec Otvovice. Samozřejmě se tak musely měnit projekty a všechna vyjádření, což nás velmi zdrželo.“ Rozpočet projektu předkládaný k žádosti o dotaci vycházel z předpokladu roku 2017. „Bohužel se velmi zdražily stavební práce, navíc projekční kancelář podcenila některá technická řešení, a tak se ve výsledku stavba prodražila o cca 9 milionů korun.

Protože na obec Zákolany, která má velmi složitý úsek, připadla největší část nákladů, zastupitelé zvažovali, zda vůbec budeme projekt realizovat. Vzhledem k ročnímu rozpočtu obce a dalším plánovaným výdajům nebylo snadné se zavázat k tak vysokým nákladům,“ vysvětluje starostka Zákolan důvod, proč se zahájení stavebních prací ještě na nějakou dobu odložilo. Kralupští zastupitelé se nakonec přiklonili k alternativě spojené s finanční výpomocí oběma zastoupeným obcím (Otvovice, Zákolany), a tím tak celý proces uspíšili. „Nabídka úvěru od města Kralupy nám rozhodování velmi ulehčila,“ dodává Lucie Wittlichová. „Spolufinancování obcí činí zhruba deset a půl miliónu korun, na Kralupy vychází část lehce přes milión, což naše město nikterak zásadně nezatíží. Pro malé obce je ale každá milionová položka zásadní. To je nakonec i důvod, proč jsme se rozhodli obcím pomoci,“ vysvětluje okolnosti kolem schválení úvěru Libor Lesák, kralupský místostarosta.

Celková spoluúčast na projektu, který je zhruba z pětašedesáti procent financován z Integrovaného regionálního operačního programu – Integrované projekty ITI, bude hrazena z rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou. Obce se však zavázaly k tomu, že městu budou finanční úvěr splácet po dobu deseti let. Dotační částka z Integrovaného regionálního operačního programu činí bezmála šestnáct miliónů korun. Celkové náklady na projekt jsou pak 26 883 704,54 Kč (s DPH), realizátorem cyklostezky se stala litoměřická společnost Gardenline s.r.o. Výstavba cyklostezky je dle harmonogramu rozdělena do několika částí, přičemž na každou vybranou etapu má realizátor maximálně pět měsíců. Stavební práce začnou v listopadu na prvním úseku a částečně i na druhém úseku trasy z Kralup do Otvovic.

Karmela Spejchalová

Autor:KZ