Vznikne nové náměstí G. Karse

Dne 23. 9. 2019 proběhlo na veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou odsouhlasení vzniku nového náměstí ve městě s názvem „náměstí G. Karse“. Toto nově vzniklé náměstí se nachází v centru města mezi budovou Technoparku a nově dokončovaným bytovým domem. Náměstí přímo navazuje na Žižkovu ulici v těsném sousedství s náměstím Komenského. A proč zrovna náměstí G. Karse? Tento nový prostor vzniká na místě bývalých kralupských mlýnů, které byly od roku 1875 až do roku 1933 v majetku rodiny Karpelesů, později přejmenovaných na Karsovi. Zde se také v květnu roku 1880 jako první ze tří dětí narodil Jiří, v cizině známý jako Georges Kars, významný a ve světě uznávaný malíř.

Do roku 1891 strávil malý Jiřík svůj život v Kralupech, kde se také pokouší o své první malířské krůčky. Po ukončení gymnázia v Praze odchází mladý Kars na malířskou akademii do Mnichova a po jejím ukončení, jako většina nadějných malířů té doby, vyráží na zkušenou do světa. Nakonec zakotví v uměleckém světě Paříže, která ho nejvíce učaruje a kde také získá mezi ostatními umělci značné renomé a mnoho přátel. Ve Francii i v Německu se stávají Karsovy obrazy už za jeho života vyhledávanými a ceněnými a dnes se nacházejí v mnoha muzeích, galeriích a soukromých sbírkách po celém světě.  Přestože umělecká veřejnost v Čechách Karse vnímala spíš jako cizince, který není na domácí scéně příliš vítán, on na Čechy nikdy nezapomněl a vždy se cítil být více Čechem nežli cizincem či kosmopolitou. Pravidelně zde navštěvoval rodiče i svoje rodné Kralupy.

V Praze měl neustále k dispozici byt s ateliérem, kam se v roce 1938 uchýlil po návratu z Francie do Čech. Začínající druhá světová válka však překazila veškeré jeho další plány a jako malíř židovského původu byl na poslední chvíli nucen uprchnout z Čech před německými okupanty opět do Paříže a následně pak do neutrálního Švýcarska. Zde, uštván zprávami o masovém vyvražďování židů, podlehl svým depresím a na počátku února roku 1945 ukončil svůj život skokem z okna hotelového bytu.  Po skončení druhé světové války se do Čech vrací alespoň jeho žena, Nora Karsová, aby zde naplnila manželovo celoživotní přání být pohřben ve své vlasti a z pozůstalosti v jeho rodném městě vytvořit uměleckou galerii.

Uložení ostatků Gergese Karse, rytíře čestné legie, do rodinné hrobky na olšanském hřbitově se paní Noře Karsové ještě podaří, vytvoření umělecké galerie v Kralupech nad Vltavou po nástupu komunismu už nedokáže splnit a vrací se zpět do Francie.  Myslím, že Kralupy nad Vltavou nemají mnoho světově uznávaných osobností, se kterými bychom se mohli v našem městě pochlubit. Právě proto vznikla myšlenka uctít tohoto umělce v místech, kde se narodil a nově vzniklé prostranství v bývalém areálu Karsových mlýnů pojmenovat jeho jménem. Je pravda, že v Kralupech už máme po tomto umělci pojmenovánu jednu malou ulici v Lobečku, ale místo v centru jeho rodiště je rozhodně pro jméno tohoto velikána příhodnější. Kromě pojmenování nového náměstí se ještě ve spolupráci se společností Montako připravují dva počiny. A sice, v přízemí nově budovaného bytového domu instalace galerie Georgese Karse a na prostranství před budovou Technoparku pak osazení monumentálního pomníku znázorňujícího hlavu malíře G. Karse obklopenou múzami.  Těmito kroky chce naše město naplnit poslední přání tohoto významného malíře a zároveň získat na prestiži v uměleckých kruzích u nás i v zahraničí.

Autor:admin