Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pondělí 17. února 2020
  • Svátek má Miloslava

Kralupy nad Vltavou – Ztratili jste se někdy v lese nebo ve městě? Podobně se mohou cítit lidé závislí na drogách. Jejich život se často omezuje na bludný kruh shánění peněz na drogy a vytoužené dávky. Okruh jejich přátel se omezí už pouze na další uživatele drog a cesta ze závislosti jim mnohdy začne připadat nemožná.

V tuto chvíli může pomoct terénní program pro uživatele drog. Představit si jej můžete jako pomyslný rozcestník, který vás nasměruje na cestu, kterou se chcete vydat. Pracovníci cíleně vyhledávají uživatele drog a jako základní kontaktní nástroj jim nabízejí možnost výměny injekčních stříkaček a distribuci materiálu pro méně rizikovou aplikaci drogy. 

Tento postup cílí na prevenci nákazy infekčními nemocemi a jiných rizik spojených s nitrožilním užíváním drog. Jde o pragmatický, realistický postup – užívání drog se dělo a děje a nevyřešíme ho tím, že budeme dělat, že neexistuje. Můžeme ale co nejvíce zmírnit rizika, která z braní drog plynou. 

Prvním krokem na cestě ze závislosti proto může být kontakt s terénními pracovníky. Práce terénních pracovníků nespočívá pouze ve výměně stříkaček – nabízíme i testování na infekční nemoci (virus HIV a hepatitida typu C) či možnost se poradit o zdravotních problémech, trestně-právní problematice nebo řešit nepříznivou sociální situaci. 

Právě třeba získání chybějících dokladů, registrace na Úřadu práce či zmapování a řešení dluhů může být dalším důležitým krokem, který vede ke změně. V těchto i dalších situacích jsme schopni s klientem individuálně probrat možnosti a v případě potřeby jej doprovodit na příslušný úřad. Podobně jsme schopni při potvrzení nákazy infekční nemocí (nejčastěji hepatitida C) zprostředkovat odpovídající léčbu včetně doprovodu. 

Někdy je potřeba udělat další krok, který vede k odborníkům na léčbu závislostí. Tu u nás představuje nejčastěji střednědobá pobytová léčba v psychiatrické nemocnici (zhruba 3-4 měsíce) nebo dlouhodobá v terapeutické komunitě (zhruba 12-16 měsíců). Pro sociálně stabilizované klienty připadá v úvahu i ambulantní léčba. Pro uživatele drog opiátového typu (heroin, opium) je dostupná také substituční léčba metadonem či buprenorfinem (Subutex, Suboxone).

Do všech těchto typů léčby jsme schopni odkázat či zprostředkovat kontakt a nabízíme i předléčebné poradenství. Právě práce s motivací a budování důvěry patří mezi nejdůležitější aspekty práce terénních pracovníků. Neváhejte nás kontaktovat, pokud jste se sami dostali na cestu drogové závislosti nebo se na ní ocitl váš blízký. Jsme tu od toho.

Pracovníky můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech a adresách:

Centrum terénních programů Středočeského kraje

Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01

tel.: +420 724 557 503, +420 724 087 925

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

autor: Bc. Filip Staš, DiS.,

terénní pracovník Semiramis

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY