Staví se opěrná zeď pod silnicí ke hřbitovu

Na konci srpna se rozhýbaly dlouho očekávané stavební práce na silnici v ulici Ke hřbitovu. Silnice III/24017 je déle jak rok uzavřená kvůli havarijnímu sesuvu svahu, a aby tak nedošlo k jeho zřícení na rodinné domy pod ním, buduje se opěrná zeď. Přestavbu zajišťuje českolipská stavební firma SaM, která by měla ukončit veškeré práce do konce června 2020.

Uváděná silnice patřící k nejbližší cestě vedoucí ke hřbitovu i obřadní síni a dál do Dolan a Libčic, náleží Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, jejíž tiskový mluvčí se k termínu dokončení vyjadřuje se slovy: „Se sliby bych byl opatrný, ale dle harmonogramu, který mj. počítá i se zimní přestávkou by měla být stavba dokončena a do řádného provozu uvedena opravdu nejdéle do června příštího roku.“ Na stavebních úpravách se střídají mnohé stavební technologie, které ve městě nepatří zrovna k těm běžně používaným. Během září tak bylo na úpatí opravované silnice možné vidět činnost šedesátitunového vrtáku.

„Práce pokračují podle předem připraveného časového plánu, což znamená, že v současné době jsme dokončili vrtací práce velkoprofilových pilot, poté bude následovat odkopávání úseku číslo jedna, který není kotvený mikropilotami, což znamená, že tam už může začít výstavba samotné opěrné úhlové zdi,“ popisuje prováděnou technologii stavbyvedoucí Vít Šťastný. Pod velkoprofilovými pilotami si můžeme jednoduše představit jámy, v tomto případě hluboké devět metrů o průměru 800 mm. Do těchto vrtů se vloží tzv. armokoš, tedy železo prolité betonem. „Má to tu funkci, že na těchto pilotách ta samotná opěrná zeď stojí, je takto kotvená. Tyto piloty by měly zajistit to, že zeď nebude mít žádný vertikální ani horizontální pohyb,“ vysvětluje stavbyvedoucí.

Silnice je rozčleněna do čtyř dilatačních celků, což jsou souvislé nepřerušované monolitické kusy betonu rozdělené dilatací kvůli teplotní roztažnosti materiálu. Stavební práce budou pokračovat na úseku dva a tři a to odvrtáváním mikropilot, které se provádějí trochu odlišnou technologií. Jedná se o menší vrty do země o průměru 18 cm. Do nich se vetkne ocelová trubka, která se vyplní injektážním materiálem. „Použijeme cementovou směs, která v podstatě vytvrdne jako beton. Pod trubkou na dně se nachází třímetrový kořen, který zajistí stabilitu a pevnost samotné mikropiloty. Ta je navrchu navíc zakončena ocelovou hlavou, která je vetknutá do úhlové zdi,“ dodává Šťastný. Mikropiloty by se měly podle plánu začít odvrtávat během října. Po jejich dokončení bude firma pokračovat ve výstavbě opěrné zdi. Stavební práce probíhají v těsné blízkosti rodinných domků kralupských obyvatel. Šťastný odbourává případné pochybnosti o tom, že by vysoký hluk strojů mohl poškodit okolní domy: „S těmi, co přímo sousedí se stavbou, bylo před vrtacími pracemi uskutečněno sezení, kde jim byl vysvětlen pracovní postup, byla vytvořena pasportizace jejich nemovitostí pro případ, že by k nějakému poškození došlo.

Zástupci majitelů přilehlých domů, paní Hrabalová a pan Firyt, jeho slova potvrzují: „Byli jsme ubezpečeni, že stavba bude probíhat tak, aby nebyl poškozen náš majetek. Pasportizace nemovitostí poté proběhla 4. 9. 2019. U některých objektů bylo vidět, že již dřívější rekonstrukce zanechala své stopy. Zhotovitelé pasportizace kontaktovali zástupce SaM, který okamžitě po nahlášení stavu nemovitostí kontaktoval majitele a domluvil se s nimi na dalším postupu. Zvýšený hluk byl při zpětném vytahování obrovského vrtáku a oklepávání vyvrtané zeminy. Dle některých majitelů nemovitostí, kteří byli přítomni v době vrtání ve svých domech, vše probíhalo zodpovědně. Zastupitel SaM nás na schůzce ubezpečil, že by nemělo k velkým vibracím dojít.“ „Při práci velkoprofilové vrtačky nevznikají žádné rázy ani zásadní vibrace, které by doma například rozpohybovaly hrnky na poličce. Použitá technika při své činnosti vytvářela hluk, který je při stavebních pracích běžný“, reaguje Šťastný na případné obavy majitelů. „Jen velký respekt budila ohromná vrtací souprava,“ uzavírají Hrabalová s Firytem. Při zahájení rekonstrukce narazili stavební dělníci na jiné menší potíže. „V lednu 2019 byla v rámci sanace na třetím úseku vystavěná dvaceticentimetrová železobetonová deska, kterou jsme ale museli nabourat, nařezat proto, aby bylo možné do ní vyvrtat velkoprofilové piloty. Samotný vrták nebyl schopný proarmovaný beton narušit,“ objasňuje Šťastný a dodává, že případné komplikace nejsou na stavbě nic neobvyklého.

Chodník pro pěší i nadále zůstává zprovozněn. Pro stavaře to je jisté omezení, ale jak sám stavbyvedoucí říká, tomuto požadavku města Kralupy nad Vltavou vyšla firma vstříc: „Zpřístupnění chodníku není úplně snadné při stavebních pracích zajistit, nicméně po celé jejich délce postavíme ploty tak, aby chodci byli maximálně odděleni od stavby.“ Co se ale lidem žijícím pod svahem nelíbí, je nedodržování zákazu vjezdu ze směru od hřbitova. „Během dne se zde otáčí mnoho aut, jejichž řidiči že vjíždějí do zákazu vjezdu a tím porušují pravidla silničního provozu. Řidiči pak u začátku stavby musejí otáčet svá vozidla a neuvědomují si, že dochází i k obecnému ohrožení,“ upozorňuje paní Hrabalová. Podle zástupce ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou Romana Neugebauera provedli strážníci v ulici Ke Hřbitovu během srpna a září celkem 35 kontrol. Dohled nad nerespektováním dopravního značení v horní části uzavírky probíhá 2x denně po celý týden. „Ze směru od hřbitova je v horní části vozovky umístěno dopravní značení a uzávěra, kterou je možné objet vozidlem. Úplné znemožnění vjezdu možné není, jelikož zde rovněž projíždí stavební technika a zásobování stavby. Z důvodu vytíženosti hlídek Městské policie nemůžeme provádět kontrolu častěji. Od zhotovitele ani zaměstnanců stavby však doposud nebyla Městská policie informována o porušování dopravního značení,“ uzavírá Neugebauer.

Karmela Spejchalová

Autor:KZ