Město rozdalo 300 kompostérů

Až 84 % odpadů končí ve většině případů na skládkách a ve spalovnách. Pouze 16 % komunálního odpadu se vybere v rámci tříděného odpadu a následně zrecykluje nebo zkompostuje. Vyhozené odpady poškozují životní prostředí i ekonomicky zatěžují občany a místní samosprávy.

Knejúčinnějším způsobům, jak efektivně snížit množství vyhazovaných odpadů, a to až o polovinu, je domácní kompostování. Komunální odpad je ze 45-60 % tvořen z biologického odpadu, který může každý, kdo vlastní zahradu, svépomocí zpracovat. Město Kralupy nad Vltavou se rozhodlo podpořit myšlenku domácího kompostování tím, že se zapojilo do projektu Kompostéry pro občany pod záštitou Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Tento projekt vychází z novely zákona o odpadech účinné od 1. ledna 2015, která ukládá povinnost třídění biologického odpadu v obci. Obce tak v programovém období 2014-2020 měly možnost se chytit příležitosti a předložit žádosti na nákup domácích kompostérů, nádob na třídění odpadu a dalších souvisejících zařízení. Na základě předložených dat z předchozího průzkumu, jenž mapoval zájem občanů o domácí kompostování, město získalo dotaci z OPŽP ve výši cca 2 000 000 Kč. Celkem bylo pořízeno 300 zahradních kompostérů oobjemu 800 l, 1050 l, 1400 l a2000 l. Občanům města byly v rámci projektu zapůjčeny kompostéry zcela bezplatně. Výpůjčka je stanovena na dobu udržitelnosti projektu a to na pět let, následně poté budou kompostéry převedeny do jejich vlastnictví. Všichni žadatelé podepsali smlouvu o výpůjčce, v níž se zavázali k umístění kompostéru na vlastním pozemku, na katastrálním území města Kralupy nad Vltavou (cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé rodinných a bytových domů a vlastníci rekreačních objektů na území města). Občané jsou povinni s vypůjčeným kompostérem nakládat podle smluvních podmínek. Měli by si být vědomi možné kontroly, a to především ze strany poskytovatele dotace. „Projekt rozhodně naplnil očekávání celého zastupitelstva. Obec by měla platit méně peněz za svoz odpadu, nemluvě o principu zlepšování životního prostředí v Kralupech. Z praktického hlediska je pak určitě pozitivní, že lidé už nemusí odpad nikam převážet. Naopak jim poslouží například ke hnojení či pěstování zeleniny,“ vysvětluje přínosy projektu Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ Kralupy nad Vltavou. Pokud bude v programovacím období v roce 2021 tato dotace z OPŽP, jejíž čerpání má prostřednictvím domácích kompostérů pomoci předcházet vzniku komunálního odpadu, a občané Kralup nad Vltavou opět projeví zájem, vedení města se do projektu zapojí opakovaně.

Pro usnadnění procesu domácího kompostování si budou moci občané Kralup nad Vltavou zdarma zapůjčit mobilní štěpkovač, který je určen na štěpkování větví z prořezů stromů ze zahrad. Stroj zvládne vyrobit až čtyři litry štěpky za hodinu. Toto zařízení, rovněž financované z dotace OPŽP, si budou moci Kralupané vyzvednout v areálu technických služeb, jejichž zaměstnanci jej vždy předají se zcela naplněnou nádrží, seznámí vypůjčitele s přiloženým návodem k obsluze, technickými parametry a podmínkami zápůjční smlouvy. Žadateli o zapůjčení štěpkovače vzniknou jediné náklady, a sice za spotřebované palivo, které budou muset uhradit v hotovosti na místě při vrácení zařízení. Při zapůjčení musí zájemce složit vratnou zálohu 10 000 Kč. Adresa výdejního místa: Technické služby města Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vždy po předchozí domluvě v pracovní dny po-pá od 7:00 do 13:30. Zápůjční řád mobilního štěpkovače je rovněž ke stažení na www.mestokralupy.cz.

Karmela Spejchalová

Autor:KZ