Už je to padesát let

Osmé září roku 1969 – pro mnoho lidí jen další den v měsíci a roce. Ne tak pro nově vzniklý kolektiv 46 pedagogů, vychovatelek, uklízeček, kuchařek a technických pracovníků. Právě oni všichni byli těmi prvními, kteří tvořili kolektiv nově otevírané školy v Kralupech nad Vltavou – Sídliště. Jak vzpomíná jedna z nich, učitelka a později také ředitelka této školy, Jana Ryndová: „Prvními pracovními nástroji byla místo knih a pera vědra, prachovky, smetáky, šroubováky. Vydatná byla i pomoc rodičů. Stěhoval se nábytek, učební pomůcky, uklízelo se.“

Vše se samozřejmě připravovalo několik let. Rychle se rozvíjející město nutně potřebovalo novou školu. Řešením byla její výstavba. Výstavba školy, která právě slaví 50 let od svého slavnostního otevření. Sídliště, Skleník, Revoluční, Havlovka. Tak ji zná už několik generací obyvatel Kralup. Ve školním roce 1969/1970 do ní nastoupilo 496 dětí zařazených do 17 tříd, na svou dobu moderně vybavených a zařízených, s vybavenými odbornými učebnami a dílnami. Součástí byla i jídelna a družina. O půl roku později začaly žákům a pedagogům sloužit i dvě tělocvičny. Postupně se zde vzdělávaly tisíce dětí a svou práci tady průběžně našlo téměř 300 zaměstnanců. Stanislava Bubeníka vystřídali ve funkci ředitele postupně Miroslav Kotrč, Jana Ryndová, Zdeňka Němečková a od roku 1994 Stanislava Bednářová, která školu úspěšně vedla až do července 2017. Právě za jejího období začala škola procházet postupnou modernizací. „Proběhla rozsáhlá rekonstrukce všech školních budov, byla provedena výměna stávajících oken za plastová. Třídy byly vybaveny školním nábytkem, žáci získali možnost vyučovat se v odborných pracovnách, například v počítačové učebně, školní knihovně, v učebně výchov a podobně. Při výuce jsou využívány moderní vyučovací pomůcky, dataprojektory, interaktivní tabule, počítače a jiné. Rovněž byla vybavena všechna oddělení školní družiny moderním nábytkem, stejně jako školní jídelna. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel,“ říká Ing. Bednářová.

V roce 2003 se zřizovatelem školy stává Město Kralupy nad Vltavou. A práce na rekonstrukci pokračují. Bylo provedeno celkové zateplení pláště budov, vznikl nový školní dvůr, uskutečnila se první etapa rekonstrukce elektroinstalace, vyrostl nový moderní sportovní areál s umělým povrchem pro míčové sporty a atletickým oválem. V posledních dvou letech byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení prvního a druhého stupně, rekonstrukce chodeb školy, během které vznikly hrací a oddechové prostory a školní knihovničky. Nový je i výtvarný ateliér a areálem školní zahrady prochází od letošního léta naučná stezka, která slouží k environmentální výchově dětí. Pro nejbližší období je připravena kompletní rekonstrukce učebny pracovních činností. Od 17. listopadu 2012 nese škola ve svém názvu jméno Václava Havla. S návrhem na přejmenování školy přišel tehdejší starosta města Petr Holeček. Slavnostní odhalení desky s novým názvem školy proběhlo o dva dny dříve než samotné přejmenování. Dne 27. září 2018 jsme na nádvoří zasadili nový strom – sakuru převislou. Měli jsme to štěstí, že jsme se stali jedním z 85 míst v České republice, která se připojila k VDV – Nadace Olgy Havlové a při příležitosti nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové vysadili Strom pro Olgu Havlovou.

A co říci na závěr?

Chci poděkovat všem svým předchůdcům, všem bývalým pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za jejich nelehkou práci. Bez nich by škola nebyla tam, kde dnes je, neměla by vždy svou velmi dobrou úroveň a pověst. Stejně tak chci, a to velmi rád, poděkovat všem, kteří na jejich místech pracují dnes. Díky vám, kolegové a kolegyně, za každodenní úspěšnou a vytrvalou práci, díky za vaši pozitivní energii, za nelehkou výchovu mladé generace. Velké poděkování patří také našemu zřizovateli, Městu Kralupy nad Vltavou, jmenovitě pak bývalým starostům Mgr. Pavlu Ryntovi a Petru Holečkovi, současnému starostovi Ing. Marku Czechmannovi a místostarostovi Liboru Lesákovi za jejich příkladnou podporu nejen naší školy, ale celého kralupského školství. Všem zaměstnancům, žákům i absolventům přeji hodně zdraví, skvělou budoucnost a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Martin Luksík, ředitel ZŠ Václava Havla

Autor:KZ