Fotografujte – vyhrajte

Česko – Stále probíhá 2. ročník fotografické soutěže Najdi projekt OPD, kterou vyhlásil 1. dubna 2019 Řídicí orgán Operačního programu Doprava. Soutěží Najdi projekt OPD se snaží seznámit veřejnost s projekty výstavby dopravní infrastruktury financované prostřednictvím podpory EU.

Všichni,  kdo se budou chtít soutěže zúčastnit, musí zachytit v digitální podobě jakýkoli realizovaný projekt OPD. Seznam projektů OPD 1 naleznete zde: http://opd1.opd.cz/Modules/OpdProject/Pages/ProjectList.aspx  a OPD2 zde: http://web.opd.cz/project/. Veškeré informace k fotosoutěži naleznete na webových stránkách https://www.opd.cz/fotosoutez.

Soutěž běží až do 31. března 2020 – celý rok, tudíž nabízí fotografům širokou škálu zachycení (různé období, reportážní foto atd.)

Operační program Doprava 2014-2020 (OPD2) navazuje na Operační program Doprava 2007-2013. OPD2 představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020 s celkovou alokací podpory EU cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). Jedná se o jeden z největších operačních programů – připadá na něj zhruba 17 % ze všech prostředků pro ČR z evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 2014–2020.

Autor:admin