Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pondělí 25. května 2020
  • Svátek má Viola

Kralupy nad Vltavou – Teplárenství je jedním ze základních odvětví energetiky. Mezi nejdokonalejší tepelné energetické centrály patří v dnešní době paroplynové teplárny, a to především díky vysoké účinnosti. Přeměna tepelné energie na mechanickou a poté na elektrickou probíhá ve dvou cyklech, plynovém a parním. Ve spalovací komoře dochází ke spalování směsi stlačeného vzduchu s plynem. Spaliny roztáčejí plynovou turbínu a generátor, který mění mechanickou energii na elektrickou. Ve spalinovém kotli horké spaliny ohřívají vodu na páru. Pára je odváděna do parní turbíny s dalším generátorem, kde je opět vyráběna elektrická energie. Pro výrobu tepla se používají protitlaké parní turbíny, pro výrobu elektrické energie pak turbíny kondenzační.

Plyn jako palivo pro teplárnu je dražší než uhlí, nicméně plynové kotelny mají oproti kotelnám na pevná paliva výrazně nižší vliv na životní prostředí. Ještě výhodnější jsou v případě, pokud průmyslová plynová kotelna spaluje plyny, které vznikají jako vedlejší produkty ve výrobě. Do takových v současné době investuje také skupina Unipetrol. Jedna olejo-plynová kotelna se staví v Chemparku Záluží u Litvínova, druhá pak ve výrobním areálu Spolany Neratovice.

V Chemparku jde o náhradu stávajících kotlů energobloku etylenové jednotky v souvislosti se zpřísňováním legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Kotle jsou tam v nepřetržitém provozu již od roku 1977 a po roce 2020 by již nesplňovaly stanovené emisní limity. Nové kotle pokryjí energeticky vyšší vytížení etylenové jednotky a zároveň budou spolehlivější, ekologičtější a ekonomičtější. Plánovaná životnost nových kotlů bude minimálně 25 let. Nová kotelna o výkonu cca 210 t/h bude spalovat stejná kapalná a plynná paliva jako stávající kotle. Téměř všechny druhy paliv vznikají jako vedlejší produkty výroby na etylenové jednotce. Vedle vlastních paliv je pro nájezd kotlů energobloku používán zemní plyn.

Také ve Spolaně Neratovice probíhá modernizace teplárny, kde dva plynové kotle o hmotnosti 162 tun nahradí stávající kotle na hnědé uhlí. Kotle jsou navrženy s ohledem na nejpřísnější požadavky pro splnění emisních limitů. Přechodem z hnědého uhlí na zemní plyn a instalací moderních kotlů dojde k výraznému snížení objemu znečisťujících látek vypouštěných do ovzduší. Emise oxidu siřičitého klesnou o 99 procent, emise prachu a oxidů dusíku o 90 procent a emise oxidu uhelnatého o 60 procent.

Autor: Jana Krátká, Ekocentrum Kralupy

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY