Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pátek 23. srpna 2019
  • Svátek má Sandra

Teplárna vyrábí elektřinu a teplo pro technologické účely, otop nebo pro ohřev vody. Funguje tak, že uhlí putuje po dopravníku nejprve do mlýna, který ho drtí na uhelný prášek. Ten je pak přiváděn do kotle, ve kterém se při hoření mění energie obsažená v palivu na energii tepelnou za přívodu vzduchu a odvodu spalin. Současně se voda mění ve vodní páru, která je vedena do parní turbíny poháněné elektrickým generátorem. V turbíně proudí pára přes rozvaděče, oběžná kola a jejich lopatky a tím roztáčí turbosoustrojí. Tepelná energie obsažená v páře se zde přemění na mechanickou – točivou energii. V generátoru vzniká střídavý elektrický proud, který je buďto spotřebován v místě výroby, nebo je dodáván do veřejné elektrorozvodné sítě. Zároveň je získávána také technologická a topná pára. Teplem jsou obvykle zásobována města, obce, ale také průmyslové závody.

Při spalování uhlí v kotli vzniká pevný odpad – popel a struska. Struska bývá jako druhotná surovina využívána ve stavebnictví. Popílek je odlučován ze spalin elektrostaticky a využití nachází také ve stavebnictví.

Zdrojem energie u nás je většinou hnědé nebo černé uhlí, zemní plyn nebo mazut, v malé míře pak biomasa, geotermální energie či odpad. Ačkoliv v průběhu spalování dochází k několikastupňovému čištění spalin, nezůstává provoz teplárny bez vlivu na životní prostředí, a proto je přísně hlídáno plnění povinných emisních limitů.

Celek předčištění odpadních vod a T700

Jednu z velkých elektráren najdeme i v Chemparku Záluží. Teplárna T700, která je základním producentem elektrické energie a páry pro celý chemický areál v Litvínově, nahradila původní teplárnu T200, která byla v provozu mezi lety 1942 až 2011. V kotelně T700 je instalováno osm identických vysokotlakých parních kotlů s práškovým topením s přímým foukáním uhelného prášku a zapalováním topným plynem. Snížení obsahu škodlivin ve spalinách je prováděno pomocí vápenného mléka a suspenze produktu. Vzniklé pevné reakční produkty jsou následně zachyceny ve tkaninovém filtru. T700 prošla v devadesátých letech zásadní rekonstrukcí a modernizací, bylo také postaveno zařízení na odsíření spalin. Další velká modernizace teplárny bude dokončena v polovině letošního roku. Díky sníženému objemu emitovaných oxidů dusíku a oxidů síry o více než polovinu Unipetrol splní nové přísné limity platné od druhé poloviny roku 2020.

Monika Haňurová,

dispečer, lektor Ekologického centra Kralupy nad Vltavou

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY