SOŠ a SOU Kralupy: Zdařilá exkurze v K-PROTOSU

Kralupy nad Vltavou – Dne 29. 1. 2019 jsme navštívili firmu K-PROTOS, a. s. Exkurze byla naplánována na dvě hodiny. Po úvodním bezpečnostním školení a obdržení vcelku pěkných reklamních předmětů (svíticí přívěšek a propiska) jsme vyrazili do terénu.

Firma se zabývá kusovou i malosériovou výrobou tlakových zařízení, nádob, ventilů, technologických celků, elektrorozvaděčů, které si sama projektuje a dodává „na klíč“. Má vlastní projekční kancelář, svářecí školu a pochopitelně obrovské prostory výrobních hal, kde dochází k realizaci zakázek.

Naše prohlídka začala v projekci, kde vznikají konstrukční návrhy budoucích výrobků. Kromě všudypřítomné výpočetní techniky, která na bázi programů AUTOCAD apod. zpracovává projektovou dokumentaci, zde zaujalo staré kreslicí prkno, na kterém pracoval starší zaměstnanec projekční kanceláře. Výpočetní technika není všechno. Předvedli nám vyprojektované výrobky, které jdou právě do výroby. Dále jsme pokračovali do velké výrobní haly, kde právě dokončovali dva obrovské technologické kotle s chlazením pro chemickou výrobu. Velikost cca 10 m3. Předvedli nám i válcovací stolici pro „plech“ tohoto kotle tloušťky 20 mm. Následující výklad se týkal kontrolního stanoviště svarů, kde nám pán vysvětlil, že každý milimetr svaru se musí zkontrolovat nástřikem kontrolních sprejů, který odhalí vady a netěsnosti celé nádoby.

Pak jsme navštívili pracoviště, kde repasují použité mechanické ventily kompletním rozebráním, vyčištěním a zabroušením těsnicích ploch. Tedy nejdou do starého železa, ale znovu se použijí, velmi pozitivní příklad neplýtvání. Unikátní technologií bylo pak repasování starých hřídelů pomocí speciálního soustruhu, kde docházelo k navaření několikamilimetrové vrstvy oceli a znouvuobrobení v původní kvalitě jako u nového výrobku. Vůbec obráběcí stroje z 60. – 70. let 20. století vybavené nejmodernější technikou robotizace byly opravdu unikátní, vše pracovalo v automatickém nebo poloautomatickém režimu řízeném počítačem.

Výroba rozvaděčů byla spíše informativní a vyráběla je skupina pracovníků elektroúdržby. Závěrem jsme ještě navštívili velmi dobře vybavenou svářečskou školu, ale velmi dobrý dojem z monumentální strojní výroby, kde bylo vidět, jak se co dělá, už to nepřekonalo.

Exkurze byla přínosná a rozšířila obzory i do oborů jiných, než jsou stroje a elektrotechnika. Evidentně jsme navštívili komplexní úspěšnou firmu zaměřenou nejen na strojní výrobu, která má tradici sahající až před rok 1989.

autor: Ing. Petr Mydlil, učitel SOŠ a SOU

 

Návštěva studentů očima firmy

V rámci dlouhodobé spolupráce společnosti K – PROTOS, a.s., a SOŠ  a SOU Kralupy měli studenti prvních, druhých a třetích ročníků strojních a elektro oborů možnost nahlédnout tzv. pod pokličku výroby tlakových aparátů pro chemický průmysl. Exkurze se uskutečnila 29. a 30. ledna ve výrobních halách společnosti, které se nacházejí v areálu Synthos Kralupy, a.s.

Po zhlédnutí krátké video prezentace byli studenti seznámeni se zrodem výrobní dokumentace pro výrobu aparátů, kde se dozvěděli, jak probíhá celý postup od zadání požadavku od zákazníka až po samotné rozkreslení částí na jednotlivé výkresy. Následně navštívili výrobní halu, kde jim byl předveden celý výrobní proces tlakového aparátu v praxi, který zahrnuje přípravu materiálu, skružování do potřebných tvarů, svařování a obrábění na kovoobráběcích strojích, z nich nejzajímavější byl jistě karuselový soustruh, kde je možno obrábět obrobky až do průměru pěti metrů.

Po prohlídce výroby následovala praktická ukázka provádění nedestruktivních zkoušek kovových materiálů, jako je např. vizuální a kapilární zkouška svárů. Součástí exkurze byla dále prohlídka armaturky, kde se studenti seznámili s opravami jednotlivých typů armatur a pojišťovacích ventilů včetně jejich zkoušení na tlakové stolici, zabrušování jednotlivých částí a tryskání povrchu ocelovými broky pro přípravu nového lakování. V dílně oprav točivých strojů byl k vidění kompletně demontovaný šnekový lis, u něhož právě probíhala oprava prasklého hřídele.

V závěru prohlídky výrobních hal studenti ještě navštívili pracoviště oprav a údržby elektro, kde proběhla ukázka výroby elektro rozvaděčů, a vše bylo zakončeno ve svářečské škole, kde probíhá výcvik a zkoušky nových i stávajících svářečů.

autor: Ivo Loužecký, vedoucí oddělení ISŘ
foto: archiv SOŠ a SOU

Autor:admin