Další škola se pyšní opraveným hřištěm

Prosinec letošního roku je bohatý na kolaudace mnoha investičních projektů, mezi kterými nelze opomenout ani rekonstrukci sportovního hřiště ZŠ Generála Klapálka. Jindřich Karvánek z odboru realizace investic uvedl: „V rámci projektu došlo k obnovení atletického oválu, prostoru pro vrh koulí a doskočiště. Polyuretanovým povrchem byly následně pokryty plochy na míčové sporty. Zároveň zde bude využíváno automatického zavlažovacího systému, který je rovněž součástí projektu. Rekonstrukce byla kompletně dokončena s výjimkou zatravněných ploch, které budou k plnohodnotnému užívání až na podzim 2019.“

Rekonstrukce sportovního hřiště vyjde na necelé čtyři miliony korun, a přestože akce obdobného charakteru nejsou občanům „až tolik na očích“, je zcela nezbytné do nich investovat. To ostatně potvrzují slova kralupského místostarosty Libora Lesáka: „V minulém roce byla realizována přestavba kuchyně na ŽS Generála Klapálka. Podle mého názoru se jednalo o jednu z nejdůležitějších investic, které jsme za poslední dobu uskutečnili. Kdybychom péči o školy zanedbávali, mohlo by se nám to vymstít. Nedokážu si představit, co by se dělo, kdybychom některou ze škol museli na čas zavřít,“ vysvětluje kralupský místostarosta, který je však se současným stavem poměrně spokojen.

„Jsem rád, že se nám daří školy postupně inovovat, přestože vůči některým máme ještě nějaký ten dluh. Jak již bylo zmíněno, rekonstrukci kuchyně na ZŠ Generála Klapálka jsme provedli, ale skutečnost je taková, že zásadní opravy kuchyní je třeba udělat ve všech školách. Po časové stránce se jedná o velmi náročné projekty, nemluvě o finančních nákladech. Přestavba jedné školní kuchyně se pohybuje v rozpětí patnácti až dvaadvaceti milionů korun,“ uvedl Libor Lesák.

V průběhu příštího roku město plánuje výstavbu nového pavilonu na ZŠ Komenského. Součástí rozsáhlého projektu bude výstavba nových učeben pro chemii, fyziku a matematiku, chybět nebudou ani laboratoře a kabinety. „Podali jsme žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU a byli jsme úspěšní. Dotace činí necelých 37 milionů korun,“ potvrzuje kralupský místostarosta. Do oblasti nutných investic ovšem patří i rekonstrukce kuchyně v téže škole. „Jedná se o velmi nákladnou investici, ale nemůžeme ji už odkládat. Kuchyně není v nejlepším stavu a inovaci potřebuje v podstatě ve všech ohledech,“ uzavřel. O způsobu realizace a financování se nyní vedou důležitá jednání.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ