Kralupským gymnazistům se otevřely brány Akademie věd ČR

Kralupy nad Vltavou – Desítky kralupských studentů jste v týdnu od 5. do 9. listopadu mohli potkávat v dopoledních vlacích do Prahy. Dojížděli totiž do různých odborných ústavů Akademie věd, aby využili její bohaté nabídky přednášek, workshopů, specializovaných výstav a besed v rámci tzv. Týdne vědy a techniky (TVaT). V něm se odborná akademická pracoviště otvírají širší veřejnosti, zejména té studentské, a prezentují zajímavá témata, jimiž se vědci aktuálně zabývají.

Naše škola se tohoto „největšího festivalu vědy“ zúčastnila už poněkolikáté, protože si myslíme, že pro rozšíření obzorů studentů a pro jejich orientaci v akademickém světě má neocenitelný význam. Je to jedinečná příležitost, jak mladým lidem ukázat, že teoretické poznatky, o nichž se učíme ve škole, mají spoustu zajímavých a důležitých aplikací ve skutečném světě a životě.

Navíc jsme přesvědčeni, že v cestě za poznáním se vyplácí zvednout se z vysezených židlí a vyrazit tam, kde se poznání nabízí. A od organizátorů jednotlivých akcí víme, že ani pražské školy, které mají všechny nabízené možnosti takříkajíc pod nosem, se TVaT neúčastní tak intenzivně jako mimopražské Dvořákovo gymnázium…

Některé akce byly spíše populární a nabízely aktivity prožitkového až akčního charakteru: například terciány zaujala úniková hra (populární fenomén dneška) Osudové osmičky, během níž museli v průběhu hodiny týmově vyřešit řadu komplikovaných úkolů souvisejících s našimi dějinami, členové semináře dějepisu zase absolvovali kuchařskou show, při které se pod vedením historika gastronomie docenta France a známého kuchaře Romana Vaňka nejen teoreticky seznámili s typickými rysy protektorátní kuchyně, ale také uvařili chlebovou polévku.

Starší studenti ale dostali možnost vykročit daleko za hranice středoškolského učiva a vyslechnout náročné přednášky předních českých odborníků, honosících se akademickými tituly našich i zahraničních vysokých škol. Tak v Matematickém ústavu AV se naši sextáni seznámili s nejnovějšími výsledky zkoumání prvočísel a s praktickými aplikacemi těchto poznatků a dozvěděli se o využití superpočítačů pro náročné výpočty, využívané pro sledování či vysvětlování přírodních zákonitostí, jež by jinak zůstaly našemu zkoumání nepřístupné.

Studenti kvarty absolvovali přednášku o světě eukleidovské geometrie; nejen že se seznámili s jejími základními pojmy a axiomy, ale sami si zkusili s jejich pomocí např. složit z listu papíru rovnostranný trojúhelník bez jakýchkoliv pomůcek. Překvapením pro ně bylo poznání, že existují i jiné, neeukleidovské geometrie, takže podstatně rozšířili svoje znalosti běžného učebnicového učiva.

Studenti volitelných chemických a laboratorních cvičení z 3. ročníku zase navštívili výzkumné pracoviště ČVUT v Buštěhradu. Zde vyvíjejí zařízení na získávání vody ze vzduchu (toto zařízení bude vystaveno na Expu v Dubaji). Také navštívili oddělení, kde se zabývají výrobou nanovláken a na závěr se seznámili s různými typy izolačních materiálů. Celým areálem je provázel tatínek našeho studenta pan Bořivoj Šourek, kterému tímto velmi děkujeme.

Na své si přišli ale i zájemci o společenskovědní obory: frekventanty semináře českého jazyka a literatury okouzlila přednáška charismatického prof. PhDr. Martina Hilského o Shakespearových sonetech, studenti dějepisného semináře vyslechli přednášku o československém protifašistickém odboji a členové společenskovědního semináře navštívili přednášku prof. Švejnara z Národohospodářského ústavu o úspěších českého hospodářství, o jeho minulých i současných trendech (v souvislosti se společenskými změnami) a s prognózami budoucího vývoje. Na následné besedě jim přednášející ukázal, jaké konkrétní dopady na běžný občanský život může mít uplatnění teoretických poznatků v hospodářské politice.

Zjistit nová fakta a uvědomit si nové souvislosti – co může být cennějšího? Jsme rádi, že tyto šance nám Týden vědy a techniky nabídl. Příští rok určitě pojedeme zase.

Vlasta Honická,

profesorka DG a SOŠE

foto: Eva Popová

Autor:admin