Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Neděle 24. března 2019
 • Svátek má Gabriel

Kralupy nad Vltavou – Výběrové řízení na referenta odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou na základě zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: referenta Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou.

 

– místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou a obce ve správním obvodu MěÚ Kralupy nad Vltavou

 

Požadavky:

 • vzdělání (stavebním zákonem požadováno):
 1. autorizovaný architekt pro obor územního plánování, nebo
 2. VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
 3. VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
 4. VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
 • příslušná zkouška odborné způsobilosti vítána,
 • praxe a výkon správních činností ve veřejné správě vítán,
 • splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (bezúhonnost),
 • aktivní a samostatný přístup k práci,
 • schopnost jednání s lidmi i v konfliktních situacích,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ vítáno.

 

nástup: ihned, popř. dle dohody.

 

Platové zařazení: platová třída: 11., dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).  

 

místo a způsob podání přihlášek:

 • osobně do podatelny MěÚ,
 • písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Přihlášky adresujte k rukám personalisty, Bc. Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení na referenta odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou (územně plánovací činnost) – NEOTVÍRAT.“

V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

 

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

 

 

Přihláška musí obsahovat:
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) státní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu,
6) datum a podpis.

 

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:

 

 • motivační dopis,
 • profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte personalistu, Bc. Terezu Pulcovou na tel. 315 739 890, mobil: 777 798 222, nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.

S problematikou předmětného pracovního místa se můžete seznámit u pana Jiřího Poláka – vedoucího odboru výstavby a územního plánování, tel: 315 739 935, e-mail: jiri.polak@mestokralupy.cz.

 

Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

 

program kina program divadla kalendar akci seznam lekaru jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY