Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Neděle 26. května 2019
  • Svátek má Filip

Kralupy nad Vltavou – Letní období přímo vybízí k výletům, zahradním slavnostem nebo také k účasti na pouti. Taková pouť neznamená pouze putování k nějakému posvátnému místu, ale také slavnost uctění památky světce, kterému je zasvěcen místní kostel.

A právě na jednu takovou pouť vás srdečně zveme, a to 24. 6. 2018 do Zeměch. Místní chrám je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, a proto uspořádat pouť u příležitosti svátku tohoto světce se přímo nabízí. Nápad byl velmi pozitivně přijat také obyvateli Zeměch, s organizací a programem pomůže Farní charita Kralupy, nic tedy nebrání jeho uskutečnění.

 

Z historie poutí

Poutí se nazývaly návštěvy posvátných míst, které lidé navštěvovali s cílem modlitby za vyslyšení proseb. U nás bývalo takových míst na dvě stovky. Mezi nejznámější patřily: Svátá Hora, Stará Boleslav, Hostín a Velehrad. Pouť bývala velikým svátkem pro celou vesnici a okolí.

Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem. Lidé mívali v paměti poutní neděle tak, jak šli za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy i více dnů na cestě. Po cestě přespávali v hostincích, ty chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo se na ty, kteří se kvůli chatrnému zdraví nebo stáří nemohli poutě zúčastnit. Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence, různé symboly a jiné památky, které měli připomínat pouť na svaté místo.

Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, kolotoče a střelnice. Pravý pouťový ruch vypukl teprve po nedělní mši tzv. „hrubé“ v místním kostelíku, při níž býval kostelík naplněn k prasknutí. Teprve po ukončení „hrubé“ bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Děti obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“. Mládenci je kupovali bez ohledu na cenu. Za ně totiž měli šanci získat jiné – srdce děvčete.

 

Z historie kostela v Zeměchách

Podle slov pamětníků, pouť v Zeměchách není nic nového. Poutě se zde pravidelně konaly, i když poslední léta už bez účasti církve. Tradiční pouť za války a ještě několik let po ní vypadala podobně jako v ostatních okolních farnostech. Do vsi se sjely různé atrakce, houpačky (tak zvané lodičky), řetízkový kolotoč a samozřejmě střelnice. Pravidelně se poutí účastnili různí obchodníci s krámky, nabízející zboží především pro děti.
Vzpomínky pamětníků sahají do období po konci druhé světové války, až let 1956-60. Zeměchy, jako dříve mnohé okolní vesnice, byly samostatná farnost, ke kostelu náležela fara s trvale žijícím farářem, v kostele se konaly pravidelné bohoslužby včetně svateb a pohřbů, v květnu každý den májové pobožnosti. Během tohoto období byl komunisty odsouzen pan farář Bednařík k patnáctiletému vězení. Po něm v Zeměchách dosloužil pan farář Dvořák. V následujících letech byl život v kostele postupně omezován a prováděly se už jen stavební opravy.

 

Svatý Jan Křtitel

Pokud stále ještě váháte, zda na pouť vyrazit, vězte že: Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Jde o téměř jedinečný církevní svátek, kdy se slaví narození světce. Jan Křtitel je patronem slavnosti křtů a řeholníků.

Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně dojily. Polední zvon zas připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv bylin, tzv. svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i na léčení J.

Lenka Müllerová,

spolek Hudba staví chrámy

 

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY