Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Úterý 22. ledna 2019
  • Svátek má Slavomír

Kralupy nad Vltavou – LMŠ Kulíšek je od 1. 9. 2017 součástí rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Co se pro nás od té doby změnilo? Náš koncept, vize a představy o přirozenosti a nutnosti předškolní výchovy dětí v přírodě zůstaly stále stejné, ale stali jsme se součástí systému. Ten na nás klade nároky především v té administrativní rovině. Pro rodiče a veřejnost jsme získali statut „registrované“ školy. Přidali jsme se k dalším více než 20 lesním MŠ, které jsou přijaté v rejstříku MŠMT v první vlně. Tedy ve chvíli, kdy zákon tuto možnost umožnil. Snažíme se otevřít prostor těm, kteří plánují vstup do rejstříku pro příští rok. Legislativa se srovnává s novou alternativou a musíme říci, že naše zkušenosti s úřady a jejich úředníky jsou velice dobré.  

„V lese jako doma“ to je myšlenka, která provází naši lesní MŠ již od jejího založení v roce 2014. Snažíme se naše motto naplňovat každý den. Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. V létě, na jaře a na podzim jsme venku prakticky celý den. V chladných měsících roku minimálně 3 hodiny dopoledne a dle počasí alespoň 1 – 2 hodiny odpoledne. Užíváme si s dětmi slunečné dny, ale i ty deštivé, blátivé a ledové. Příroda je moudrá učitelka a ukazuje mnoho podob. Roční období se střídají v činnostech dětí a úžas a radost z těch kouzelných proměn nás všechny provází po celý rok. V tomto duchu je postaven i náš vzdělávací program. Vnímáme změny přírody všemi smysly. Ať již jde o brouzdání potokem v letních měsících, naše bosonohé letní výpravy, nebo podzimní blátivé hry, dětmi tolik vyhledávané. Bláto se stane tím nejúžasnějším materiálem pro naprostou většinu děti a my jen obdivujeme jejich nápady a fantazii. Příroda nám nabízí tolik možností rozvíjet v dětech jejich schopnosti, znalosti a dovednosti. Například v oblasti předmatematických dovedností. Počítáme vše, co se v lese spočítat dá. Ať již jde o ulity v kruhu, počet větví oblíbeného stromu, či přinesené šišky na hru. Odhadujeme vzdálenosti v terénu, obvody stromu, hloubky louží atd. Je to jen zlomek činností, kterou můžeme dětem nabídnout. Za největší bonus považujeme malý počet dětí v naší třídě (15) na vždy nejméně dva průvodce (učitele). To vše nahrává pro zcela individuální přístup k dítěti, pro velmi intenzivní řešení jakýchkoliv konfliktů ve skupině. Vedeme děti ke vzájemnému respektu, toleranci, kamarádství a spolupráci.

Chceme i nadále podporovat a vychovávat děti, mládež i dospělé k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Snažíme se podporovat zdravý životní styl, principy trvale udržitelného rozvoje a zásady ekologické výchovy. Veřejnost, rodiče a průvodce podporujeme k rozvíjení přátelství, respektu a vědomí sounáležitosti v mezilidských vztazích. Ke společnému setkávání slouží naše „školkové slavnosti“. Na jaře to bývá již tradiční Otvírání studánek. Na podzim Slavnost barevného listí. V prosinci se scházíme na Vánočním kulíškování. Letos jsme společně s dětmi sehráli Vánoční příběh. Nešlo o naučené divadelní představení ani pásmo básní a říkanek, ale o ukázku naší práce s dětmi, které se společně s námi aktivně podílí na programu naší školy.

Myšlenka „být s dětmi venku za každého počasí“ má dlouholetou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská škola se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní školky zakládají od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní mateřské školy existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. V prosinci 2017 se uskutečnila první evropská konference lesních mateřských škol. Přijeli zástupci Skotska, Německa, Slovenska, Estonska, Litvy, Turecka, Řecka a dalších zemí. Byla to obrovská zkušenost pro nás všechny. Jsou země, kde zatím legislativa neumožňuje vstup Lesních mateřských škol do státem podporovaného systému školských zařízení pro děti. Jsme rádi, že u nás již zákony podporují vznik Lesních MŠ. Naše Lesní MŠ Kulíšek je také školkou inspirovanou skautskou výchovou. Větší část průvodců vyrostla ve skautských oddílech, někteří jsou ve skautingu aktivní dodnes. Skauting má k přírodě a tedy i k myšlence lesních MŠ blízko.

Zápis dětí do Lesní mateřské školy Kulíšek proběhne 9. a 10. 5. 2018. Sledujte náš web https://kulisek.online/. Zde se dozvíte i mnoho dalších informací o naší škole. Těšíme se na nové kulíšky.

Pokud se chcete setkat s učiteli, rodiči a kulíšky využijte naši tradiční slavnost „Otvírání studánek“, která se koná 14. 4. 2018 na Rusavkách. Jedná se o společné dopoledne s programem pro celou rodinu. V měsíci dubnu Vás také srdečně zveme na možnost zažít běžný školkový den v lese. Je nutné se předem objednat na adrese silviahardt@seznam.cz.

autor: Sára Hardtová, koordinátorka LMŠ

foto: archiv LMŠ

 

 

program kina program divadla kalendar akci seznam lekaru jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY