Na začátku prázdnin startuje první etapa rekonstrukce Štefánikovy ulice

Dne 3. 7. 2017 bude zahájena plánovaná „Rekonstrukce komunikace v ulici Štefánikova“, resp. její první etapa, jež se týká především propojení této komunikace s ulicí Mostní, přičemž tato část předpokládaných oprav sahá až za křižovatku ulic Štefánikova a Hakenova. Investiční akce si pochopitelně vyžádá několik zásadních omezení, která se dotknou nejen chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel, ale především občanů žijících v dané lokalitě.

„Jedno z omezení se dotkne už cyklostezky na Mostní ulici, neboť v daném prostoru bude probíhat stavba propojky k ulici Štefánikova. Po dobu první etapy nebude občanům k dispozici ani přilehlé parkoviště a zároveň dojde k uzavření příjezdu z Hakenovy ulice. Naopak v ulici Družstevní bude v době realizace stavby stanoven obousměrný režim, čímž nedojde ke komplikaci s ohledem na zásobování provozoven. Totéž se týká i dostupnosti ke garážím,“ popisuje podrobnosti rekonstrukce Marta Ulmová, jež má na odboru investic v kompetenci stavební dozor. „Konec první etapy je stanoven dle smlouvy o dílo na 15. 8. 2017,“ podotýká Marta Ulmová.

Kompletní rekonstrukce Štefánikovy ulice zahrnuje celkem čtyři na sebe navazující etapy. Kromě rekonstrukce vozovky a chodníků je též počítáno s výstavbou nového veřejného osvětlení, efektivnějších parkovacích míst a ploch pro umístění nádob na komunální i separovaný odpad.

Po dokončení prací na první etapě bude ihned navazovat realizace etapy druhé, která by měla být dokončena dle uzavřené smlouvy o dílo do 29. 9. 2017. Se třetí a čtvrtou etapou se počítá na jaro příštího roku. O dalších etapách a plánovaných pracích vás budeme postupně informovat v dalších
vydáních Zpravodaje.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:Aleš