Jarní fotbalové zamyšlení

Kralupy nad Vltavou – Před téměř třemi lety, kdy jsem do fotbalového klubu FK Kralupy 1901 na popud tehdejšího prezidenta pana Repky přišel, mě oslovil předseda klubu s anketou, která byla otištěna v klubovém zpravodaji. Jeho první otázka byla „Co Vás přivedlo do Olší?“

Do dnešního dne si svou odpověď pamatuji. Jednalo se o pomoc ve funkcionářské práci v FK a co mě však nejvíce lákalo, že budu pracovat v novém prostředí, s novými lidmi a výzva vrátit fotbal v Kralupech tam, kam celá léta patřil.

FOTO FK 2015 (800x533)

Podle mého se mnohé povedlo, ale daleko větší kus práce máme před sebou. Klub se finančně stabilizoval na základě práce výboru FK, příspěvků rodičů dětí našich nejmenších sportovců, ale i za pomoci mnoha sponzorů, majitele sportovního areálu a Městského úřadu. Bohužel nás v loňském roce dostihl, jak se říká, kostlivec zavřený ve skříni. V únoru nám bylo doručeno exekuční řízení, jehož původ byl v roce 2001. Tehdejší vedení klubu uzavřelo pojistnou smlouvu s Komerční pojišťovnou a.s. První část sjednaného pojištění klub uhradil, ale druhou polovinu i přes písemné upozornění z Okresního soudu v Mělníku z roku 2004 bohužel ne. Výzva ke splnění vymáhané povinnosti ke dni 29. 1. 2015 tedy činila 55.926,48 Kč, oproti původní ceně za pojištění areálu 18.300 Kč. I s tímto problémem si vedení klubu poradilo a uvedenou částku uhradilo. Bohužel se to odrazilo v činnosti klubu a hlavně podpoře naší mládeže.

Píši to proto, aby se s uvedeným seznámilo bývalé vedení, třeba si někdo uvědomí, o koho se v celé záležitosti jednalo a kdo uvedené pojištění parafoval.

Jak je výše zmíněno, mládež, to je dnes asi největší radost a budoucnost našeho klubu. Jedná se o mužstva mini přípravky, mladší a starší přípravky, mladších, starších žáků a dorostu. Uvedená mužstva vedou trenéři, kteří mají o práci s mládeží zájem a věnují našim nejmenším opravdu mnoho svého volného času, za což jim touto cestou velice děkuji.

V loňském roce se nám také podařilo zaregistrovat náš FK pod nově vzniklou Českou unii sportu a dle zákona se transformovat z občanského sdružení na zapsaný spolek. Zapsaný, oficiální název klubu tedy od 30. 1. 2016 zni FK Kralupy 1901, z. s.

Nyní se vrátím ke svým úvodním slovům o navrácení fotbalu v Kralupech tam, kam celá léta patřil. Při pohledu na výsledky a tabulku okresního přeboru, který dnes naše A mužstvo hraje, mě mrazí. Po předloňské pouze epizodní roli v B třídě, na které se svými chybami podílel i výbor FK, se mužstvu vůbec nedaří. Bohužel se stále více setkávám s tím, že pro některé hráče z řad dospělých se prezentace klubu a jeho tradice stávají prázdným pojmem. Pojmem, za který se rádi schovávají, možná i čerpají malé výhody, nicméně v okamžiku, kdy se očekává jejich pomoc, odpovědnost, či nepsaná povinnost, je svazek s klubem ten tam. Tento problém není nový a bohužel se projevuje i v přístupu dospívajících hráčů, tedy dorostenců, kteří potřebují vzory, které jim v problematických letech přechodu do dospělého fotbalu pomohou.

Bohužel situace u nás a nejen v našem FK je taková, že hráči dospějí, neexistující vzory nahradí svým JÁ, ale pocit sounáležitosti či odpovědnosti vůči spoluhráčům a klubu v nich není dostatečně zakořeněný. Určitě na tom svůj díl viny nese i vedení klubu svou benevolencí k dřívějším náznakům začínajících problémů. Je to dáno i dobou, kdy věci, které byly před třiceti lety standardem, jsou dnes nemyslitelné. Navíc spousta z nás má časově velmi náročné zaměstnání a většinou první věcí v žebříčku hodnot je zajistit svou rodinu. Nicméně z diametrálně odlišného přístupu jednotlivých hráčů ke svým povinnostem je zřejmé, že rozhodujícím činitelem jsou charakterové vlastnosti.

FOTO FK 2

Vždy jsem byl zastáncem co nejbližší spolupráce s hráči, komunikace s nimi a jejich maximální podpory. Bohužel situace z poslední doby mě nutí zamyslet se nad správností některých rozhodnutí a přemýšlet o nutných změnách. Myslím, že valná hromada klubu, která se bude konat někdy v průběhu měsíce května, bude muset přinést do budoucna zásadní změny v přístupu klubu k uvedeným problémům.

Tak snad od příští sezóny bude lépe…

autor: Ladislav Míka, Sektretář FK Kralupy 1901

 

Author: admin