Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Pondělí 17. června 2019
  • Svátek má Adolf

KRALUPY – „Příprava chemiků a elektrotechniků pro evropský trh práce“

SOSU a SOU - projekt

Naše škola opět získala pro školní rok 2014/2015 grant z fondů EU pro zahraniční stáže žáků, kteří studují obor chemik operátor, a nově i pro obor mechanik elektrotechnik. Vybraných jedenáct žáků vyjede na dvoutýdenní studijní pobyt do zahraničí – tři chemici pojedou do Drážďan, čtyři chemici do Bratislavy, kde budou pracovat v laboratořích partnerských škol na jednotkách učení, které jsou zaměřeny na izolaci a stanovení mikroorganizmů z okolního prostředí a ochranu životního prostředí. Čtyři elektrotechnici vyjedou do Bratislavy, kde se naučí programovat v HTML a tvořit webové stránky.

Celý náš projekt je zaměřený na využití metodologie ECVET v odborném vzdělávání.

Žáci naší školy realizují jednotky učení v oblasti chemie a elektrotechniky v evropských přijímajících organizacích. Recipročně k nám přijedou studenti SOŠ chemické z Bratislavy a příští rok studenti SPŠ elektrotechnické z Bratislavy, kteří odcvičí jednotky učení, které připravila naše škola. Získaná kvalifikace žáků bude vyhodnocena na základě vědomostí, zručností a kompetencí, které účastník mobility získá.

Tímto projektem chceme potvrdit smysluplnost, význam a přínos vypracovaných jednotek učení, které spojují teoretickou výuku s praxí. Jednotky učení jasně definují obsah pracovních stáží, účastníci mobilit předem přesně vědí, co budou dělat, co se od nich očekává, a pro vysílající i přijímající instituci je jasný cíl a efekt mobilit, který bude dosažen, protože každá jednotka učení má určený kredit obtížnosti. Jazykem stáže v Německu bude angličtina a na Slovensku angličtina a slovenština, která je pro mladé lidi cizím jazykem.

Hlavním cílem projektu je osvojení nových pracovních postupů a metod, práce na kvalitních moderních přístrojích, používaných v chemické laboratoři a průmyslu, zdokonalení jazykových dovedností, rozvíjení schopností pracovat samostatně, ale i schopnosti týmové spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti žáků na trhu práce nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Výstupem projektu je zároveň zlepšení motivace účastníků ke studiu, získání nových odborných poznatků a procvičení se v cizím jazyce po odborné stránce i v rámci běžné konverzace.

Vzhledem k hodnocení našich minulých mobilit z let 2011 – 2013 jako příkladů dobré praxe podáváme přihlášku do projektu Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY.

 Autor: Mgr. A. Kováčiková, SOŠ a SOU, Kralupy nad Vltavou

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY