Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 25. ledna 2020
 • Svátek má Miloš

RADNICE

 • Zhotovitelem akce „Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy“ byla vybrána společnost RYBÁŘ stavební s.r.o. z Mělníka, za cenu 2.939.11,47 Kč bez DPH.

 • Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu k akci „Dálkový monitoring médiíaenergií pro objekty města“ a „Rekonstrukce dvora ZŠ V. Havla“.
 •  Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou HOSTALEK-WERBUNG spol. s r. o. Zmíněná firma má výhradní právo umisťovat na území města směrovky komerčních cílů instalované na sloupech veřejného osvětlení a samostatných sloupcích.
 •  Rada města schválila využití služeb asociace „Záchranný kruh“ a umístění informačního boxu na stránkách města za celkovou cenu 1.815,- Kč vč. DPH ročně (http://infobox.zachranny-kruh.cz/).
 •  Místa se separovanými kontejnery v lokalitách sídlišť V Zátiší a Cukrovar budou doplněna o kontejner na textilní odpad. Odbor životního prostředí MěÚ dostal za úkol navrhnout třetí lokalitu v Lobečku na umístění kontejneru.
 •  Rada města schválila převzetí záštity nad 5. ročníkem projektu „Na kole dětem“, použití znaku města a finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
 •  JSDH Kralupy nad Vltavou se podařilo získat dotaci na nákup nového terénního vozu pro JSDH z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje. Dotace je ve výši 790.000,- Kč.
 •  RM schválila vítězným uchazečem akce „Pojištění majetku města“ společnost Česká pojišťovna, a. s., IČ: 45292956, za cenu 14.993.753,- Kč bez DPH po dobu pěti let.
 •  RM vzala na vědomí aktualizovaný seznam komunikací a chodníků se stavební uzávěrou ve městě Kralupy nad Vltavou. Stavební uzávěra se týká 34 ulic a 21 chodníků s převážně novými povrchy.
 • RM schválila bezúplatné využití louky v Mikovicích SDH Minice pro pořádání hasičské soutěže dne 28. 6. 2014 od 7:30 do 17:00hodin.
 •  RM schválila vypovězení nájemní smlouvy na trhy v Lobečku, a to ke dni 30. 6. 2014. Důvodem byla snižující se úroveň trhů a časté stížnosti občanů. Poslední trhy v Lobečku na Seifertově nám. se budou konat dne 25. června 2014.
 •  V informačním centru MěÚ Kralupy n. Vlt. můžete nově zakoupit: turistickou známku (12,- Kč) a pexeso s kralupskými motivy (10,- Kč).

Turisticka vizitka - muzeum

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY